English  Русский  Lietuviškai  Polski 

O nas

O zakładzie

Historia dzisiejszej wytwórni rozpoczęła się w roku 1988, kiedy to na teraźniejszym terenie zakładu był założony pierwszy warsztat przetwarzania półfabrykatu skóry wygarbowanego chromowo „wеt–blue“. 4 dnia listopada 1998 roku była założona spółka UAB „Odos gaminiai“ ir Ko.
Główne kierunki działalności zakładu jest skup skór bydlęcych, ich przetwórstwo, sortowanie według kategorii i sprzedaż. Produkujemy półfabrykat skóry wygarbowany chromowo „wet blue“ na podstawie klasycznego garbowania chromowego skór, farbowane (split) skóry (ze skóry  byczej, wołowej, cielęciej i krowiej). Posiadając wszelki niezbędny sprzęt oraz zespół pracowników o wysokiej kwalifikacji, my zawsze dążymy do spełnienia oczekiwań nawet tych najbardziej wymagających klientów, dlatego jesteśmy elastyczni, codziennie poszukujemy nowych technologii i  produkcji.
W produkcji najczęściej stosujemy litewską skórę z bydlęcia, a wszelkie niezbędne materiały, odpowiadające międzynarodowym standardom ISO 9001, importujemy od powszechnie znanych europejskich producentów i dostawców materiałów przetwórstwa skór.
Ciągle współpracujemy ze zleceniodawcami i dostawcami, dyskutujemy kwestie jakości produkcji. Największa ocena jakości naszych wyrobów – stali zleceniodawcy, którzy wciąż i wciąż powracają do naszego zakładu.

Ochrona środowiska

Specyficzne technologie przemysłu produkcji skór zobowiązują do codziennego dbania o ochronę środowiska. Zakład położony w strefie przemysłowej, w parku industrialnym Šiauliai (Szawle), niedaleko lotniska. W zakresie ochrony środowiska ciągle realizujemy różne projekty, pomagające w polepszeniu stanu ekologicznego. Już w roku 1999 zainstalowaliśmy urządzenie do oczyszczania ścieków, które ciągle udoskonalamy ir odnawiamy zgodnie z wymogami Unii Europejskiej dotyczącymy ochrony środowiska. Obecnie również udoskonalamy urządzenia, instalujemy cztery separatory o wielkiej mocy. Te urządzenia są potrzebne do lepszego oczyszczenia wody, do zmniejszenia woni od ścieków.  Instalacja separatorów, jak i oczekiwano, sprawdziło się, wyniki wyraźnie lepsze, szczegółnie względem zapachów. Obecnie wykonujemy prace instalacji czwartego separatora.
Jesteśmy zakładem elastycznym i innowacyjnym, ciagle poszukujemy innowacji i staramy się je wdrożyć. Jako pierwsi w kraju razem w rolnikami rejonu Šiauliai wykonujemy badania w zakresie ekologicznej utylizacji odpadów z przemysłu przetwórstwa skóry - mizdry. Po tym, jak otrzymaliśmy rekomendacje od naukowców, odpady przemysłowe składujemy w kopcach, je według specjalnej technologii mieszamy z nawozem, z których później otrzymujemy nawóz organiczny i nawozimy pola eksperymentalne. Badania jeszcze są w trakcie, ale ich wyniki już teraz sprawdziły się.