English  Русский  Lietuviškai  Polski 

Nasze osiągnięcia

Auksinės rankos oraz honorową nagrodę-nominację Prezydent Republiki Litewskiej Dali Grybauskaitė „Złote ręce“ za osiągnięcia w opiece nad przyrodą oraz środowiskiem.


Palankiausias aplinkai procesas Rozwiązując zagadnienia dotyczące ochrony środowiska aktualne dla przemysłu przetwórstwa skóry, spośród których jednym z najaktualniejszych zagadnień jest prewencja rozprzestrzeniania się specyficznych zapachów, my znaleźliśmy świetne rozwiązanie – na swoim terenie oraz pomieszczeniach produkcyjnych (cechach, urządzeniach do oczyszczania ścieków oraz w miejscach składowania mizdry) pomyślnie dostosowaliśmy program wprowadzenia probiotyków. Probiotyki – to całkowicie naturalny, przyjazny środowisku, dla mikroorganizmów oraz człowiekowi biologiczny reduktor zapachu, w którym są potężne mikroby, niezwykle skutecznie tłumiące zapachy. Program wprowadzenia probiotyków sprawdził się istotnie dlatego, że my – zakład, położony na terenie parku industrialnego miasta Šiauliai, dzięki zastosowaniu probiotyków zmniejszyliśmy zapachy specyficzne do minimum, nawet do 95 proc. To znacznie polepszyło środowisko ekologiczne zakładu, i jakość środowiska pracy. Przy tym, po wprowadzeniu probiotyków do wtórnego surowca organicznego (mizdry), który tworzy się w trakcie procesów produkcyjnych, my otrzymaliśmy szczególnie skuteczny nawóz organiczny, efektywność stosowania którego jest udowodniona poprzez badania naukowe oraz laboratoryjne. Naturalny nawóz organiczny, wyprodukowany z mielonej probiotycznej mizdry, inaczej niż nawóz wyprodukowany chemicznie, jest przyjazny dla środowiska, dlatego on jest ekologiczny oraz tak samo skuteczny jak i nawóz chemiczny. W roku 2011 za osiągnięcia w zakresie ochrony środowiska zakład otrzymał dyplom Ministerstwa Ochrony Środowiska Republiki Litewskiej, Konfederacji Przedsiębiorców Litwy, Instytutu Zarządzania Środowiskiem oraz Asocjacji Ekologii Inżynierskiej „Osiągnięcia w zakresie ochrony środowiska 2010“ („Pasiekimai aplinkosaugoje 2010“), „Za pierwotne oczyszczanie ścieków i zapobieganie zapachom stosując probiotyki w Nominacji „Proces najbardziej przychylny środowisku“ („Už nuotekų pirminį valymą ir kvapų prevenciją panaudojant probiotikus Nominacijoje „Palankiausias aplinkai procesas“


Sėkmingai dirbanti įmonė 2010 w roku 2011 nasz zakład był nominowany przez Konfederację Przedsiębiorców Litwy nagrodą-nominacją „Pomyślnie pracujący zakład 2010“.


Už sugrįžimą į aktyvų verslą Atrakcyjność produkcji zakładu oraz zwiększenie eksportu warunkuje wyjątkowa uwaga na jakość produkowanych wyrobów. Nasza produkcja odpowiada najwyższym standardom jakości, ponieważ jest ona produkowana przez profesjonalnych oraz kwalifikowanych specjalistów, mających długoletnie doświadczenie w przemyśle skórniczym, stosując materiały do przetwórstwa oraz wykończeniowe tylko najwyższej jakości, powszechnie znanych europejskich kompanii, odpowiadające międzynarodowym standardom ISO 9001. Aktywny eksport do krajów Unii Europejskiej warunkuje świetny rozwój ekonomiczny zakładu, dlatego w roku 2009 Asocjacja Przedsiębiorców miasta Šiauliai wręczyła naszemu zakładowi Dyplom Honorowy „Za powrót do aktywnego biznesu“,


Lietuvos metų eksportuotojas ... a w roku 2010 Konfederacja Przedsiębiorców Litwy naszemu zakładowi wręczyła nominację „Eksporter Litwy Roku 2010“.